KKTC’nin Güncel R0 Değeri Hesaplandı!

Yakın Doğu Üniversitesi, Matematik Araştırmaları Merkezi üyelerinden Prof.Dr. Evren Hınçal, Yard.Doç.Dr. Bilgen Kaymakamzade ve Uz. Nezihal Gökbulut, KKTC’de Covid-19 salgınının başladığı ilk günden beri salgının seyrini izlemek ve nasıl kontrol altına alınabileceğini belirlemek adına birçok istatistiksel ve matematiksel model oluşturmuştur. Modellerdeki esas amaçlardan biri salgının ülkedeki seyrini görmek adına günlük üreme(çoğalma) sayılarını ifade eden  ve  değerlerini hesaplamaktır.  Ekip, yaptığı son çalışmada 24 Mart 2021 tarihine kadar olan güncel verileri kullanarak KKTC’nin günlük  değerlerini belirlemiş; bu değerler aşağıdaki grafikte verilmiştir.

24 Mart 2021 tarihi itibariyle adadaki güncel  değeri 1.95,  değeri ise 1.16 olarak hesaplanmış; her iki değerinden 1’in üzerinde olması nedeniyle adadaki salgın durumunun halen devam ettiği sonucuna varılmıştır.