Hakkımızda
Misyon

Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak; matematik dallarını ilgilendiren interdisipliner çalışmaları desteklemek. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek ve organize etmek; konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek. Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek. Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak. Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Vizyon

Ulusal ve Uluslararası düzeylerde araştırma sonuçlarını bilimsel toplantılar aracılığıyla tanıtmak ve tartışmaktır. Matematik yüksek lisans öğrencilerine yönelik çalıştaylar yapmaktır. Matematik bölüm  lisans öğrencilerinin görgü ve becerilerini artırmak için bilimsel geziler düzenlemektir.